Meest gestelde vragen

Velen halen informatie over het Coronavirus van onder andere internet, sociale netwerken of andere bronnen in de media. Informatie verspreid zich erg snel en vaak is er niet veel tijd om te controleren of deze informatie wel betrouwbaar is. Niet alles wat u leest of hoort is waar. Er is informatie die simpelweg gebaseerd is op meningen en veronderstellingen die in bepaalde gevallen zeer overtuigend kunnen klinken. Dit is ook van toepassing over het thema van de vaccins tegen Corona.

Algemene vragen:

De vaccins tegen COVID-19 zijn volkomen veilig, ondanks het feit dat deze sneller ontwikkeld zijn dan een conventioneel vaccin. Wereldwijde onderzoekers hebben hun krachten gebundeld om de ontwikkeling van deze vaccins veilig te laten plaatsvinden. Verschillende van de fases in het onderzoek naar en de ontwikkeling van de vaccins zijn tegelijkertijd uitgevoerd in plaats van te wachten en elke fase pas na de vorige uit te voeren. Op deze manier hebben de onderzoeken heel veel tijd gewonnen. Hierbij komt nog dat degenen die het vaccin moeten evalueren op effectiviteit en veiligheid hier al mee begonnen zijn halverwege het ontwikkelingsproces. Dit alles is zorgvuldig uitgevoerd, rekening houdend met de strenge eisen waar alle vaccins aan moeten voldoen.
Nee, deze vaccins bevatten een component die mRNA heet. De moleculen van mRNA in het vaccin kunnen het DNA van een persoon niet veranderen. Alle infecties door middel van een virus laten automatisch moleculen mRNA in het lichaam van die persoon achter, bijvoorbeeld bij het griepvirus. Op basis van deze moleculen maakt uw lichaam de noodzakelijke proteïnen aan. Met deze proteïnen maakt u antilichamen aan en datgene wat medici kennen als ‘T-cellen’, wat simpelweg cellen zijn die helpen in uw immunologisch systeem. Dit proces is wat een persoon geneest van bijvoorbeeld een griep. Het mRNA in de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna geven uw lichaam informatie over een specifiek proteïne in dit Coronavirus. Dit wordt het ‘spike’-proteïne genoemd. De cellen in uw lichaam gaan dit proteïne produceren en uw lichaam maakt de antilichamen en ‘T-cellen’ tegen COVID-19 aan. Als u na de vaccinatie in contact komt met het virus , helpen de antilichamen en ‘T-cellen’ die uw lichaam heeft aangemaakt uw lichaam te beschermen en de kans dat u ziek wordt is heel klein. Uw lichaam zorgt zelf dat de mRNA-moleculen afgebroken worden in natuurlijke vorm en dit verandert uw DNA niet.

Nee, de vaccins tegen COVID-19 hebben geen invloed op iemands vruchtbaarheid. Na ontvangst van het vaccin bent u net zo vruchtbaar als daarvoor. In eerste instantie werden zwangere vrouwen niet gevaccineerd, omdat er niet genoeg onderzoek was gedaan onder deze groep. Momenteel is er genoeg onderzoek gedaan onder deze doelgroep en komen zwangere vrouwen ook aan de beurt om te vaccineren.

Voor de vaccins tegen COVID-19 gelden dezelfde strenge regels als voor elk ander vaccin. Fabrikanten van vaccins tegen COVID-19 moeten voldoen aan dezelfde stappen als voor andere vaccins om goedkeuring en certificering te verkrijgen zodat de vaccins op de markt mogen worden gebracht. Net zoals met ieder nieuw vaccin, moet het vaccin tegen COVID-19 op tienduizend personen getest worden voor het op de markt wordt gebracht. Het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) evalueert alle vaccins op hun werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid. Hierdoor weten we dus dat de vaccins tegen COVID-19 veilig zijn en dat ze ons behoorlijk beschermen tegen het virus. Er wordt nog onderzocht in hoeverre de vaccins ons beschermen. Net zoals dit het geval is met alle andere medicijnen en vaccins, is er altijd het risico van mogelijke bijwerkingen. Maar ernstige bijwerkingen als gevolg van een vaccin is niet iets wat vaak voorkomt.
Nee, er is geen relatie tussen vaccinatie en autisme. Personen die bezwaar hebben tegen vaccinatie refereren vaak aan een artikel uit het jaar 1998 van de Engelse medicus Andrew Wakefield. In dit artikel heeft de medicus een relatie vastgesteld tussen autisme en het vaccin tegen de mazelen. Al heel snel na de publicatie van dit artikel , werd duidelijk dat deze studie frauduleus was en de verklaring erin werd dus ingetrokken. Hierdoor heeft Andrew Wakefield zelfs zijn titel van medicus ingeleverd. Dus de conclusie van dit artikel was niet juist. Helaas blijft dit verhaal echter de kop opsteken. De Nederlandse Autisme Vereniging distantieert haarzelf van een veronderstelde relatie tussen autisme en vaccinatie.

De vaccins:

De vaccins van Pfizer/BioNTECG en Moderna hebben een effectiviteit van meer dan 90% in de preventie van ziekte door het Coronavirus. Deze vaccins hebben aangetoond dat ze zeer effectief zijn onder 65-plussers, de facto hebben we het hier over een effectiviteit van meer dan 94%. Bovendien worden personen die toch nog COVID-19 krijgen na ontvangst van het vaccin niet erg ziek.
Dit weten de wetenschappers nog niet. Doordat de vaccins nieuw zijn, is er hierover nog onvoldoende informatie beschikbaar.

Werking:

Ja, dit is mogelijk. Het vaccin werkt, maar het duurt even voordat uw lichaam voldoende antilichamen tegen het Coronavirus heeft aangemaakt. In totaal krijgt u twee vaccinaties. Meer dan 90% van de personen die beide vaccins ontvangen hebben zijn goed beschermd binnen 7 dagen na ontvangst van de tweede dosis. Als u besmet bent met het virus net voor of na ontvangst van het vaccin, kunt u alsnog ziek worden. De kans dat u ziek wordt na het eerste vaccin is zeer klein, maar de kans bestaat. Daarom is het belangrijk dat u beide vaccins krijgt. Het blijft natuurlijk belangrijk dat u zich laat testen als u symptomen vertoont die gerelateerd kunnen zijn met COVID-19.
Vaccinatie biedt bescherming tegen de ziekte COVID-19. Wetenschappers evalueren nog steeds of een persoon die al gevaccineerd is toch nog anderen kan besmetten met het virus. Terwijl dit nog diepgaand wordt onderzocht, is het goed dat iedereen zich blijft houden aan de vastgestelde voorzorgsmaatregelen.
Ja, de vaccins zijn ook effectief tegen de huidige mutaties. Het is heel gewoon dat een virus kan veranderen. Als een virus verandert, betekent dit niet automatisch dat de beschikbare vaccins niet meer werken. Meestal zijn de veranderingen in het virus erg klein. Tot nu toe is er geen enkele aanwijzing dat de vaccins niet beschermen tegen de nieuwe mutaties van COVID-19, zoals bijvoorbeeld de Britse mutatie. Wereldwijd blijven landen de effectiviteit van de huidige vaccins tegen nieuwe mutaties van het virus bewaken.

Bijwerkingen:

De meest voorkomende bijwerkingen zijn een beetje pijn op de plek waar u gevaccineerd bent en misschien kan deze plek een beetje opzwellen. Er zijn mensen die zich een beetje moe kunnen voelen, hoofdpijn, kiespijn een beetje koude rillingen, gewrichtspijn en koorts.

In de meeste gevallen is de pijn licht tot matig van aard en verdwijnt deze binnen enkele dagen nadat u het vaccin heeft gekregen.

Wat moet ik doen als ik bijwerkingen krijg?

De milde secundaire effecten kunnen optreden nadat iemand een vaccin krijgt. In de meeste gevallen treedt het secundaire effect binnen 2 dagen na vaccinatie op en verdwijnt het kort daarna. Je kunt een Paracetamol drinken om de klachten te verzachten, maar raadzaam is om niet teveel medicatie te gebruiken en de instructies van Paracetamol te volgen. Als u nog zorgen heeft, neem dan contact op met uw huis arts.

Denk eraan dat bijwerkingen geen reden moeten zijn om af te zien van het tweede vaccin.

 

Ziekte en gebruik van medicijnen:

Als u symptomen vertoont die gerelateerd kunnen zijn aan COVID-19, blijf dan thuis en laat uzelf testen. Kom niet naar de locatie waar gevaccineerd wordt. Maak een nieuwe afspraak om gevaccineerd te worden.
Als u positief getest bent op COVID-19 moet u thuisblijven in isolatie totdat u niet langer besmettelijk bent. Dit betekent dus dat u het vaccin nog niet kunt krijgen. Het is verstandig om tenminste 4 weken te wachten nadat u symptomen vertoonde, voordat u het vaccin ontvangt.
De meeste medicijnen hebben geen invloed op de vaccins. Er zijn echter enkele uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld antistollingsmedicatie of medicijnen die uw afweersysteem beïnvloeden. Als een arts u enige medicijnen voorschrijft nadat u het vaccin gekregen heeft, laat hem dan weten dat u het vaccin tegen COVID-19 genomen heeft. Als dat nodig is, kan de arts dan rekening houden met de medicijnen die hij u voorschrijft.

Zwangerschap:

Uit studies blijkt geen enkele aanwijzing dat het vaccin tegen Corona schadelijke gevolgen kan hebben gedurende zwangerschap.

Heeft u enige gezondheidsproblemen die ertoe kunnen leiden dat u ernstig ziek wordt als u besmet wordt met het Coronavirus? In dat geval wegen de voordelen van vaccinatie tijdens de zwangerschap misschien zwaarder dan de nadelen (theoretisch). Bespreek in dit geval met uw arts of toch vaccineren tijdens de zwangerschap een betere keuze is voor u en uw baby.

Zeker, dat kan. Er is geen enkele aanwijzing dat de componenten van het vaccin in contact komen met de moedermelk en de baby op de een of andere manier beïnvloeden.

© 2022 BIBANDO | Gobièrnu di Kòrsou | Privacy Policy | Cookie Policy